Hội nghị trực tuyến về Ung thư học Cá thể (Precision Oncology) của Agilent

Thảo luận các vấn đề từ phát hiện mới đến chấn đoán lâm sàng.

Bạn đã sẵn sàng cho một số cuộc thảo luận kích thích tư duy chưa?
Hãy cùng tham gia với chúng tôi trong hai ngày tương tác trực tuyến đầy thú vị về chủ đề Ung thư học Cá thể (Precision Oncology)

Thời gian: 20-21/05/2021; Phiên sáng: 8:30 - 11:00 VNT (GMT+7); Phiên chiều: 2:00 - 4:00 VNT (GMT+7)