Công ty Khoa Học Hợp Nhất tham dự hội thảo "Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản"

Kiểm nghiệm vi sinh vật trên thủy sản hiện đang là một trong những hoạt động quan trọng của các doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh các vấn đề công nghệ, chi phí thì thời gian trả kết quả và độ chính xác của phương pháp là điều các doanh nghiệp ngành thủy sản rất quan tâm. Các phương pháp kiểm nghiệm truyền thống hiện nay mất từ 3 đến 5 ngày, điều này...

Thông báo chính thức về kênh phân phối cho các sản phẩm của Advanced Analytical Technologies ở khu vực Nam Á Thái Bình Dương

Agilents Technologies đã mua lại Advanced Analytical Technologies, Inc. (AATI) từ giữa năm 2018. Các sản phẩm của AATI đã được tích hợp vào danh mục sản phẩm của Agilent và sẽ được phân phối bởi các Đối tác Kênh phân phối và Nhà phân phối tùy theo khu vực của khách hàng. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Hợp Nhất (United Scientific Co. Ltd.) là Nhà phân phối chính thức các sản phẩm về Genomics của Agilent, bao gồm cả các sản phẩm của AATI.


BIO-RAD VỪA KÝ THÀNH CÔNG HỢP ĐỒNG VỚI USDA – CƠ QUAN KIỂM TRA VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ CHO CÁC SẢN PHẨM PHÁT HIỆN NHANH VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG THỰC PHẨM.