• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Sinh học Phân tử
Thử nghiệm Protein
Thử nghiệm Tế bào - Miễn dịch
Thiết bị cơ bản PTN
Giải trình tự gene

Đối tác của USCI