• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy luân nhiệt S1000™ 96 giếng sâu

Máy luân nhiệt S1000™ 96 giếng sâu kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ với các tính năng sắp xếp hợp lý. Có thể kết nối tới ba máy S1000 với một cycler C1000 Touch™, và bốn máy luân nhiệt sau đó có thể được điều khiển thuận...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI