• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống PCR vi giọt kỹ thuật số QX200™ với máy tạo vi giọt thao tác tay

Công nghệ Droplet Digital™ PCR (ddPCR) được phát triển bởi Bio-Rad, giúp định lượng chính xác tuyệt đối các đoạn gen mục tiêu, áp dụng trong nghiên cứu cũng như chẩn đoán lâm sàng. Droplet Digital PCR (ddPCR) là một phương pháp ứng dụng...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI