• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy luân nhiệt PTC TEMPO giếng sâu

PTC TEMPO Deepwell

Máy luân nhiệt PTC Tempo đại diện cho thế hệ tiếp theo của máy luân nhiệt PCR của Bio-Rad. Được thiết kế để duy trì hiệu suất nhiệt mang lại kết quả chính xác, PTC Tempo Thermal Cycler mang đến sự linh hoạt để mở rộng quy mô nghiên...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI