• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy luân nhiệt C1000 Touch™ 96-giếng sâu

Hệ thống luân nhiệt C1000 Touch™ 96 giếng sâu cung cấp hiệu năng vượt trội và màn hình cảm ứng màu lớn giúp dễ dàng lập trình.  Mô-đun PCR 96 giếng sâu có nắp gia nhiệt có thể điều chỉnh được sử dụng đối với các ống...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI