• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Sub-Cell® GT Cell

Bộ điện di Sub-Cell GT cho phép chạy được nhiều độ dài gel khác nhau, các loại lược khác nhau cũng như các dạng lane. Tách biệt 30 mẫu cho khoảng cách lên đến 25 cm, hoặc sử dụng 4 lược để phân tích đến 120 mẫu một lần. Điện...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI