• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

PowerPac™ Universal Power Supply

Nguồn cung cấp PowerPac™ Universal phù hợp với một phổ rộng nhiều ứng dụng khác nhau đối với tất cả các loại nguồn khác trên thị trường, từ loại điện di mini đứng đến đầu ra lớn đối với điện di blotting Ứng...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI