• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Kit giải trình tự dùng trên hệ thống AVITI

AVITI Sequencing Kit Cloudbreak

Hoá chất giải trình tự Các bộ (kit) giải trình tự AVITI có phép lựa chọn số lượng chu kỳ khác nhau phù hợp với mọi ứng dụng, từ 2 x 75 đến 2 x 300 hay thậm chí là giải trình tự đoạn dài LoopSeq. Khai thác sức mạnh của ái lực...

Sản xuất tại US

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI