• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Kit giải trình tự đoạn dài LoopSeq (dùng cho hệ thống AVITI)

LoopSeq for AVITI

Kit giải trình tự đoạn dài LoopSeq LoopSeq for AVITI là bộ hóa chất chuẩn bị thư viện đoạn dài dùng riêng cho hệ thống giải trình tự Element AVITI. LoopSeq có 2 phiên bản: Bộ kit 16S LoopSeq for AVITI: ứng dụng trong thí nghiệm định danh...

Sản xuất tại US

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI