• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Kit chuyển đổi thư viện Adept (để giải trình tự trên hệ AVITI)

Adept Library Compatibility kit

Kit chuyển đổi Adept™ Library Compatibility (Element) Kit Adept cho phép những thư viện được chuẩn bị từ hoá chất của các hãng khác tương thích với hệ thống Element AVITI mà không cần thay đổi quá trình chuẩn bị và phân tích dữ liệu....

Sản xuất tại US

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI