• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ điện di ngang Wide Mini-Sub Cell GT Cell

Bộ điện di ngang Wide Mini-Sub Cell GT Cell tăng khả năng nạp mẫu và chạy được nhiều mẫu hơn gấp 3 lần so với bộ mini. Bộ đổ gel rộng lý tưởng cho ứng dụng sàn lọc nhanh. Đến 60 mẫu có thể chạy đồng thời với nhau. Điện...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI