• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy luân nhiệt S1000™ 96 giếng

Máy luân nhiệt S1000™ 96 giếng kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ với các tính năng sắp xếp hợp lý.  Có thể kết nối tới ba máy S1000 với một máy luân nhiệt C1000 Touch™, và bốn máy luân nhiệt sau đó có thể được điều...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI