• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

MicroRotofor™ Cell

Thiết bị MicroRotofor cell sử dụng các pha lỏng IEF để phân đoạn thành các mẫu protein thành nhiều thể tích nhỏ (2.5mL) trong dung dịch dựa trên pI. Có thể dùng để giảm bớt độ phức tạp của mẫu trước khi điện di 2 chiều hoặc phân...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI