• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy luân nhiệt S1000™ 384 giếng

Máy luân nhiệt S1000™ 384 giếng kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ với các tính năng sắp xếp hợp lý. Máy luân nhiệt có thể được sử dụng như một thiết bị độc lập cho PCR 384 giếng, hoặc nó có thể được kết nối với một...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI