• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy đổ đĩa Microplate VIAFILL

VIAFILL

Thiết bị phân phối chất lỏng VIAFILL đặc trưng với giao diện màn hình đồ họa cảm ứng giúp thiết lập chương trình đơn giản với các lần phân phối lặp lại, các thể tích khác nhau hoặc có thể lập trình tùy ý. Người dùng có...

Các sản phẩm trong Thiết bị cơ bản PTN

Pipet điện tử VIAFLO II
Integra Biosciences Pipet điện tử VIAFLO II

Đối tác của USCI