• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

PDS-1000/He™ System

Hệ thống PDS-1000 / He tăng tốc các hạt vàng phủ hoặc tungsten phủ nucleic acid (0.6–1.6 µm) đến vận tốc cần thiết để truyền tế bào, mô, hoặc bào quan. Hệ thống sử dụng một chùm khí helium áp suất cao để tăng tốc một đĩa...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Tế bào - Miễn dịch

Đối tác của USCI