• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Gene Pulser Xcell™ Electroporation Systems

Hệ thống Gene Pulser Xcell ™ là một hệ thống điện biến nạp theo dạng mô-đun giúp chuyển nạp gen mục tiêu vào mọi loại tế bào. Hệ thống bao gồm một thiết bị chính, buồng Shockvod ™ cuvette và lựa chọn các mô-đun phụ kiện...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Tế bào - Miễn dịch

Đối tác của USCI