• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy đếm tế bào tự động TC20

Với chức năng tự động lấy nét và thuật toán đếm tế bào phức tạp, hệ thống đếm tế bào tự động TC20 cho phép đưa ra kết quả đếm tế bào động vật chỉ trong 30 giây với độ chính xác cao. Hệ thống TC20 gọn nhẹ, hoạt động...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Tế bào - Miễn dịch

Đối tác của USCI