• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống đọc đĩa đa chức năng Infinite 200 PRO

Hệ thống đọc đĩa đa chức năng Infinite 200 PRO là một họ các máy đọc đĩa đa năng dễ sử dụng cung cấp các giải pháp phát hiện tín hiệu công suất cao, được tham khảo sử dụng trong hơn 1800 công trình nghiên cứu khoa học được công...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI