• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iScript™ cDNA synthesis kit

iScript™ cDNA synthesis kit có độ nhạy cao, dễ dàng sử dụng để tổng hợp cDNA phục vụ nghiên cứu biểu hiện gene bằng qPCR. Bộ kit gồm 2ống, được tối ưu cho độ nhạy cao, không thiên vị trong một khoảng tuyến tính rộng, tối thiểu...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI