• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ hóa chất Realtime PCR kiểm nghiệm các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm

Các bộ hóa chất Realtime PCR được thiết kế để phát hiện nhanh chóng, định tính các tác nhân gây bệnh chính trong các mẫu thực phẩm và môi trường. Các phản ứng PCR dành cho nhu cầu kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm được tối ưu hóa để...

Các sản phẩm trong Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

RAPID' E.coli 2
Bio-Rad RAPID' E.coli 2

Đối tác của USCI