• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ReadyPrep™ Protein Extraction Kit (Soluble/Insoluble)

Bộ kit tách chiết protein ReadyPrep (dùng cho protein tan/ không tan) - ReadyPrep protein extraction kit (soluble/insoluble) giúp phân tách protein tổng số trong mẫu thành 2 phần tách biệt giữa trên tính tan của protein. Tạo ra các phân đoạn tan chưa protein ưaa...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI