• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ReadyPrep™ Protein Extraction Kit (Membrane II)

Bộ kit tách chiết protein - ReadyPrep protein extraction kit (membrane II) ứng dụng phương pháp tách chiết sử dụng sodium carbonate để phân đoạn và ly trích protein màng. Bộ kít ReadyPrep protein extraction kit (membrane II): - Phân tách các phức hợp protein...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI