• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iTaq™ Universal One-Step RT-qPCR Kit

iTaq Universal One-Step RT-qPCR Kit là một giải pháp nhanh và hiệu quả quả cho qPCR , bộ Kit là sự kết hợp của enzyme phiên mã ngược iScript™ RNase H+ MMLV và enzyme tổng hợp chuỗi polymerase hot start iTaq DNA Polymerase trong cùng mọt phản ứng,...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI