• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Reliance One-Step Multiplex Supermix

Đặc điểm và Lợi ích Độ nhạy và độ tái lặp cao cho phản ứng Multiplex 5 mục tiêu - Phù hợp với hầu hết các loại mẫu, giúp giảm chi phí hóa chất Bền ở nhiệt độ phòng trong vòng 24 giờ - Tiện lợi trong chuẩn bị thí nghiệm...

Sản xuất tại Mỹ

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI