• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Precision Blue™ Real-Time PCR Dye

Thuốc nhuộm Precision Blue™ Real-Time PCR Dye là một hóa chất tiện dụng giúp dễ quan sát mix phản ứng trong qPCR. Công thức độc quyền, cải tiến trong công thức giúp  thao tác pipette dễ dàng và theo dõi phản ứng chính xác khi nạp mẫu...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI