• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Precision Melt Supermix

Precision Melt Supermix  là một supermix được sử dụng trong phân tích phân giải cao nhiệt độ chảy (HRM), supermix chỉ ra sự khác biệt tối ưu trong nhiều ứng dụng:    Kiểu gene.                ...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI