• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iScript™ Reverse Transcription Supermix for RT-qPCR

iScript™ Reverse Transcription Supermix for RT-qPCR

iScript™ Reverse Transcription Supermix for RT-qPCR là một bộ Kit đơn giản, nhanh, nhạy, được sử dụng để tổng hợp cDNA trong nghiên cứu biểu hiện gene bằng real time PCR. Một ống 5X supermix chứa đầy đủ các thành phần của phản ứng phiên...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI