• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

SsoAdvanced™ PreAmp Supermix

SsoAdvanced™ PreAmp Supermix có nồng độ 2X, thuận tiện cho việc tối ưu master mix phản ứng, khuếch đại cDNA và gDNA mục tiêu. PreAmp Supermix sử dụng để khuếch đại DNA bản mẫu lên đến 100 phản ứng qPCR với PrimePCR ™ PreAmp SYBR®...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI