• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Aurum Serum Protein Mini Kit

Bộ hòa chất Aurum serum protein mini kit tạo tính bám một cách chọn lọc, đồng thời giúp loại bỏ cả albumin và IgG khỏi mẫu serum và plasma. Hai protein này có thể gây bao phủ lên các protein nhỏ hơn có cùng kích hước, làm giới hạn lượng...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI