• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bradford Protein Assay

Bộ hóa chất Bio-Rad protein assay là bộ hóa chất hiện màu đơn giản dùng để đo lường nồng độ protein tổng dựa theo phương pháp Bradford. Sử dụng quy trình tiêu chuẩn cho các nồng độ protein mẫu từ 200 - 1400 ug/mL (20-140 ug tổng). Hoặc quy...

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI