• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Quick Start™ Bradford Protein Assay

Quick Start™ Bradford protein assay là một quy trình đo nồng độ protein tan đã được đơn giản hóa những vẫn đảm bảo độ chính xác. Bộ hóa chất cung cấp thuốc thử sẵn dùng ở nồng độ 1x và đường chuẩn protein với 7 mức pha loãng...

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI