• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Crime Scene Investigator PCR Basics™ Real-Time PCR Starter Kit

Bộ kit hỗ trợ truyền tải đến học sinh/sinh viên kĩ thuật PCR và các nguyên tắc cơ bản của nó, và việc ứng dụng kĩ thuật này trong phân tích DNA pháp y. Ngoài ra, bộ kit còn là một điểm khởi đầu tốt trong giảng dạy về kĩ thuật...

Các sản phẩm trong Bio-Education

Đối tác của USCI