• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Genes in a Bottle™ Kit

Bộ kit giới thiệu đến học sinh / sinh viên về lĩnh vực sinh học phân tử, cho phép học sinh / sinh viên có thể nhìn thấy trực tiếp DNA - một vật chất vô hình của cuộc sống và bắt đầu hiểu ý nghĩa của bộ gen di truyền. Ở bộ kit...

Các sản phẩm trong Bio-Education

Đối tác của USCI