• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

pGLO Bacterial Transformation Kit

Kỹ thuật di truyền là quá trình thao tác trên vật liệu di truyền của sinh vật - thường bao gồm DNA từ một sinh vật ngoại lai. Với bộ kit này, học sinh/sinh viên biến nạp vi khuẩn bằng cách chuyển một gen từ loài sứa Aequorea victoria. Quy...

Các sản phẩm trong Bio-Education

Đối tác của USCI