• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Forensic DNA Fingerprinting Kit

Với bộ kit, học sinh/sinh viên có thể quan sát sự ảnh hưởng của hai enzyme DNA cắt giới hạn trên một loạt các mẫu plasmid DNA. Sáu mẫu DNA trong bộ kit là những plasmid được thiết kế để mô phỏng những biến thể tự nhiên của DNA tồn...

Các sản phẩm trong Bio-Education

Đối tác của USCI