• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

PV92 PCR Informatics Kit

Với bộ kit PCR PV92, học sinh/sinh viên sẽ tách chiết DNA từ nang tóc hoặc tế bào má, và sau đó khuếch đại PCR và điện di để lấy xác định DNA của chính họ tại một vị trí locus di truyền cụ thể. Với kết quả đó, học sinh/sinh viên...

Các sản phẩm trong Bio-Education

Đối tác của USCI