• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

TGX Stain-Free™ FastCast™ Acrylamide Solutions

Công thức TGX (Tris-Glycine eXtended) vẫn giữ khả năng phân tách giống như Laemmli trong khi chỉ cần dùng hệ đệm điện di Tris-glycine. Dung dịch acrylamide pha sẵn trong TGX Stain-Free FastCast dùng cho đổ gel bằng tay có xác định sẵn các tỉ lệ gel...

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI