• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

SingleShot™ Cell Lysis RT-qPCR Kit

SingleShot™ Cell Lysis RT-qPCR Kit cung cấp giải pháp toàn diện và nhanh chóng cho việc thu lysate từ tế bào nuôi cấy, tối ưu hóa cho  one step hoặc two step phản ứng qPCR mà không cần qua bước tinh sạch RNA.

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI