• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

RC DC™ Protein Assay

RC DC™ protein assay là thử nghiệm đo lường nồng độ protein dựa trên phản ứng hiện màu khi có mặt chất khử và chất tẩy. Hoạt động dựa theo phương pháp Lowry. Tinh chất của bộ RC DC™ protein assay tương tự như bộ DC™ protein...

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI