• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Clarity™ and Clarity Max™ Western ECL Blotting Substrates

Cơ chất Western ECL của họ Bio-Rad’s Clarity tương thích với mọi kháng thể thử cấp dung hợp HRP và lý tưởng cho cả quy trình hiện màu bằng kỹ thuật số hoặc hiện phim Cơ chất Clarity - Độ nhạy tuyệt vời với rất ít tín hiệu...

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI