• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bio-Plex Pro - Xét nghiệm đa mục tiêu Apolipoprotein ở người

Human Apolipoprotein Assay

Miêu tả: Bio-Plex Pro - Xét nghiệm đa mục tiêu Apolipoprotein ở người là xét nghiệm đa mục tiêu có độ nhạy cao dựa trên cơ chế hạt từ cho phép đo chính xác 10 apolipoprotein trong các nền mẫu khác nhau, bao gồm huyết thanh và...

Các sản phẩm trong Tế bào - Miễn dịch

Đối tác của USCI