• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iProof™ High-Fidelity DNA Polymerase

iProof™ High-Fidelity DNA Polymerase là một bản sao  độc đáo của Pyrococcus với khả năng đọc và sửa sai (Proofreading), enzyme được dung hợp với protein Sso7D có khả năng gắng với mạch đôi DNA, thiết kế này giúp polymerase thể dung hợp...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI