• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ReadyPrep™ Reduction-Alkylation Kit

ReadyPrep reduction-alkylation kit là bộ hóa chất khử alkyl hóa giúp ngăn chặn hoàn toàn sự hình thành liên kết disulfit dùng trong chuẩn bị mẫu trước khi điện di IEF trong các môi trường alkaline. Bởi vì môi trường này làm tăng khả năng hình...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI