• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

iTaq™ DNA Polymerase

iTaq™ DNA Polymerase là một enzyme  hot start qua trung gian kháng thể được ứng dụng trong PCR và qPCR. Enzyme được hóa hoa sauu 3 phút ở điều kiện 95oC. iTaq polymerase có độ đăc hiệu cao, nhạy và dễ dàng sử dụng.

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI