• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

GMO InvestigatorTM Real-time PCR Starter Kit

Bộ kit được thiết kế để dạy học sinh/sinh viên các nguyên tắc cơ bản của PCR và ứng dụng trong kiểm nghiệm sự biến đổi gen trong thực phẩm. Bộ kit có thể định lượng DNA trong mẫu thực vật, và so sánh nó với mức DNA bị biến...

Các sản phẩm trong Bio-Education

Đối tác của USCI