• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ReadyPrep™ Protein Extraction Kit (Cytoplasmic/Nuclear)

Bộ kit tách chiết protein - ReadyPrep protein extraction (phân tách protein tế bào chất / protein nhân) giúp phân đoạn các protein có nhiều ở tế bào chất và protein nhân từ các mẫu tế bào nhân thực, như các môi trường nuôi cấy tế bào và...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI