• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ReadyPrep™ Protein Extraction Kit (Membrane I)

Bộ kit tách chiết protein - ReadyPrep protein extraction kit (membrane I) sử dụng chất phân đoạn các pha dựa trên nhiệt độ và chất khử Triton X-114 để chuẩn bị các phân đoạn protein hình thành màng và protein kỵ nước.  Bộ kit ReadyPrep...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI